Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.448 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 2488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Quyết định 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Công văn 7058/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tổ chức Chương trình “Khai Xuân bản lĩnh 2023” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 4537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 4540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 4542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 4538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 4536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa Rối Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 4545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận điểm du lịch Làng nghề Mộc cao cấp Vạn Điểm

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 4541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 3521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 2647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Kế hoạch 4303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về