Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 27.203 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
27181

Quyết định 03/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội”

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
27182

Quyết định 2430/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
27183

Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy Thành phố và quận - huyện

Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
27184

Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố từ năm học 2000 - 2001

Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2013
27185

Quyết định 01/2000/QÐ.UBNDT của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

Ban hành: 21/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
27186

Quyết định 46/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

Ban hành: 06/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
27187

Quyết định 1519 QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ mai tang tại Nghĩa trang Công Nông - quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
27188

Chỉ thị 28/1999/CT-UB-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
27189

Quyết định 69/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành sửa đổi "Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
27190

Quyết định 3491/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
27191

Quyết định 3413/1999/QĐ-UB-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập đội bảo vệ tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
27192

Quyết định 45/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội”

Ban hành: 04/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
27193

Quyết định 28/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
27194

Quyết định 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập

Ban hành: 15/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
27195

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
27196

Quyết định 1323/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội

Ban hành: 29/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
27197

Quyết định 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2012
27198

Chỉ thị 45/CT-UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
27199

Quyết định 3093/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý rác thải của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
27200

Quyết định 3008/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
Vui lòng đợi