Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 27.251 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
26281

Quyết định 45/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26282

Quyết định 44/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26283

Quyết định 43/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26284

Quyết định 42/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26285

Quyết định 39/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26286

Quyết định 38/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26287

Quyết định 57/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phân loại chủ đầu tư, địn giá bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ nhà nước của các dự án thuộc các chương trình đánh bắt Hải sản xa bờ

Ban hành: 12/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26288

Quyết định 35/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng xếp loại các đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2006
26289

Quyết định 55/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm văn hoá thể thao quận Tân Phú trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú

Ban hành: 11/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26290

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
26291

Quyết định 34/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành đề án chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý điện nông thôn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2006
26292

Chỉ thị 10/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền phổ biến luật thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
26293

Quyết định 32/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành về công tác quản lý điện nông thôn tại các xã ngoại thành thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26294

Quyết định 53/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm văn hoá thể thao quận Bình Tân, trực thuộc uỷ ban nhân dân quận Bình Tân

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26295

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Bình Tân

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26296

Quyết định 33/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại trung tâm điều tra cơ bản

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2006
26297

Quyết định 51/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc sở Tài Chính

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26298

Quyết định 52/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao trực thuộc ban quản lý khu công nghệ cao thành phố

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
26299

Quyết định 31/2004/QĐ0-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu di dân tái định định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
26300

Quyết định 30/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi