VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 341 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  261

  Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bãi bỏ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  262

  Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  263

  Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  264

  Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  265

  Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  266

  Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  267

  Quyết định 3820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  268

  Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  269

  Quyết định 3735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  270

  Quyết định 3640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  271

  Quyết định 3602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành danh mục các lĩnh vực ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh xem xét thực hiện bảo lãnh tín dụng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
  272

  Quyết định 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  273

  Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  274

  Quyết định 3000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  275

  Quyết định 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung 02 dự án vào Danh mục các dự án kèm theo Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bổ sung đợt 04)

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  276

  Quyết định 2938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
  277

  Quyết định 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  278

  Quyết định 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Chi phí thời gian trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  279

  Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Tính năng động, tiên phong trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  280

  Quyết định 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về