VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.992 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3801

  Quyết định 07/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  3802

  Quyết định 06/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  3803

  Quyết định 04/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  3804

  Quyết định 05/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  3805

  Quyết định 03/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  3806

  Quyết định 02/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  3807

  Quyết định 01/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục - thể thao thành phố đến năm 2020

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3808

  Chỉ thị 29/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước về đấu thầu

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3809

  Quyết định 159/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  3811

  Quyết định 156/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi phó ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3812

  Quyết định 158/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  3813

  Quyết định 157/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  3814

  Chỉ thị 28/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3816

  Chỉ thị 27/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với sông, kênh rạnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3817

  Quyết định 154/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  3818

  Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  3819

  Chỉ thị 26/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hoá

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
  3820

  Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về