VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 194 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ arow
  161

  Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  162
  163

  Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  164

  Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
  165

  Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  166

  Quyết định 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  167

  Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  168

  Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  169

  Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  170

  Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
  171

  Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  172

  Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  173

  Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  174

  Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  175

  Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  176

  Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  177

  Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
  178

  Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  179

  Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
  180

  Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về