VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 526 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  61

  Quyết định 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  62

  Quyết định 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  63

  Quyết định 1033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  64

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  65

  Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, lao động, việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  66

  Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  67

  Kế hoạch 2657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
  68

  Quyết định 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  69

  Quyết định 1006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  70

  Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  71

  Quyết định 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  72

  Quyết định 1008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  73

  Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  74

  Quyết định 1002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  75

  Quyết định 989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  76

  Quyết định 972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  77

  Quyết định 984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  78

  Quyết định 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
  79

  Quyết định 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
  80

  Quyết định 975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về