VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 390 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  41

  Công điện khẩn 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  42

  Công văn 1376/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  43

  Kế hoạch 1367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  44

  Công văn 1339/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
  45

  Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  46

  Quyết định 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  47

  Quyết định 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Hôn nhân gia đình;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  48

  Quyết định 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  49

  Quyết định 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  50

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  51

  Quyết định 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  52

  Quyết định 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức lại Bệnh viện Phổi thuộc Sở Y tế

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
  53

  Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  54

  Công văn 1086/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  55

  Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  56

  Quyết định 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  57

  Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  58

  Quyết định 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  59

  Quyết định 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  60

  Quyết định 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về