VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 390 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  41

  Công điện khẩn 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  42

  Công văn 1376/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  43

  Kế hoạch 1367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

  44

  Công văn 1339/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

  45
  46

  Quyết định 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  47

  Quyết định 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  48

  Quyết định 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lai Châu

  49

  Quyết định 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  50

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  51

  Quyết định 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023

  52

  Quyết định 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức lại Bệnh viện Phổi thuộc Sở Y tế

  53

  Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  54

  Công văn 1086/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg

  55

  Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  56
  57

  Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  58

  Quyết định 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

  59

  Quyết định 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  60

  Quyết định 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023