VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 388 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  21

  Quyết định 654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  22

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  23

  Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  24

  Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  25

  Quyết định 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  26

  Kế hoạch 1592/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  27

  Công văn 1586/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  28

  Quyết định 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ tài chính tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  29

  Kế hoạch 1572/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  30

  Kế hoạch 1543/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  31

  Quyết định 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  32

  Kế hoạch 1529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu mở đợt cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  33

  Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  34

  Quyết định 606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản; tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
  35

  Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  36

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  37

  Quyết định 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  38

  Công văn 1405/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
  39

  Công điện khẩn 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  40

  Công văn 1376/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về