VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 522 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  01

  Quyết định 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  02

  Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  03

  Quyết định 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  04

  Quyết định 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình, nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phong Thổ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Thổ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  05

  Quyết định 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  06

  Quyết định 1429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  07

  Kế hoạch 3457/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  08
  09

  Quyết định 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên các tuyến đường bộ địa phương địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè quản lý (Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ ngày 01/8 đến ngày 14/8/2023)

  Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  10

  Kế hoạch 3414/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  11

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  12

  Quyết định 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
  13

  Quyết định 1408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên các tuyến đường bộ địa phương địa bàn tỉnh Lai Châu do Sở Giao thông Vận tải quản lý (Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ ngày 12/8 đến ngày 30/8/2023)

  Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  14

  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  15

  Quyết định 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  16

  Quyết định 1393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  17

  Quyết định 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
  18

  Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  19

  Quyết định 1378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  20

  Quyết định 1382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về