VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 388 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  41

  Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
  42

  Quyết định 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  43

  Quyết định 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  44

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  45

  Quyết định 95/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  46

  Quyết định 67/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  47

  Quyết định 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
  48

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  49

  Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  50

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  51

  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  52

  Quyết định 3086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  53

  Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  54

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 15/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  55

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  56

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  57

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
  58

  Quyết định 2722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  59

  Quyết định 2721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  60

  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về