VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 236 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên arow
  201

  Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  202

  Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  203

  Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  204

  Quyết định 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  205

  Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
  206

  Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
  207

  Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  208

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  209

  Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
  210

  Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  211

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  212
  213

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  214

  Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung Mục X, Phụ lục II Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  215

  Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Bảo hiểm;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  216

  Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung danh mục, giá các loại ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
  217

  Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  218

  Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  219

  Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  220

  Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về