VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.316 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  761

  Quyết định 2496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại phường Đức Thắng - Thành phố Phan Thiết

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
  762

  Quyết định 2502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại phường Phú Hài - Thành phố Phan Thiết

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
  763

  Quyết định 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
  764

  Quyết định 2454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
  765

  Quyết định 2420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Nhà văn hóa xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  766

  Quyết định 2422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Phan Dũng, huyện Tuy Phong

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  767

  Quyết định 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Tuy Phong

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  768

  Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn năm 2021 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm chủ đầu tư

  Lĩnh vực: Đầu tư;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
  769

  Quyết định 2407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hiện vật để bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 do Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh làm chủ đầu tư

  Lĩnh vực: Đầu tư;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  770

  Quyết định 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 thuộc dự án Camera HDTV tiền kỳ lưu động của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh;Thông tin-Truyền thông Tải về
  771

  Quyết định 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Thành phố Phan Thiết

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
  772

  Quyết định 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Thành phố Phan Thiết

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
  773

  Quyết định 2374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị xã La Gi

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
  774

  Quyết định 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  775

  Quyết định 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân (Tầng 2)

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  776

  Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận (Tầng 3)

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  777

  Quyết định 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam (Tầng 2)

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  778

  Quyết định 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng nguyên trạng Trường trung học phổ thông Hàm Thuận Nam để thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng (Tầng 1)

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  779

  Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 thuộc dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  780

  Quyết định 2339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về