Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 56.365 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
55601

Quyết định 1411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
55602

Quyết định 2403/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
55603

Quyết định 2931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
55604

Quyết định 2513/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện phần mềm tác nghiệp công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
55605

Quyết định 681/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
55606

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
55607

Quyết định 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 1 của Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 10/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
55608

Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
55609

Thông tư 12/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2016
55610

Thông tư 28/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 02/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
55611

Quyết định 8249/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
55612

Thông tư 28/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2015
55613

Thông tư 23/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
55614

Thông tư 22/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Ban hành: 18/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
55615

Quyết định 72/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/05/2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
55616

Thông tư 127/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
55617

Thông tư 15/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2011
55618

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
55619

Quyết định 24/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bán gắn máy

Ban hành: 07/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
55620

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
Vui lòng đợi