Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 157.155 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
151281

Quyết định 587/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế

Ban hành: 23/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151282

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

Ban hành: 22/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
151283

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 21/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
151284

Công văn về việc cấp phương tiện sinh hoạt cần thiết cho thương binh 1/4, bệnh binh 1/3 về sống ở gia đình

Ban hành: 19/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
151285

Công văn 2810/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tử tuất

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
151286

Chỉ thị 06/BYT-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
151287

Công văn 442/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
151288

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
151289

Nghị định 71-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể

Ban hành: 13/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151290

Thông tư hướng dẫn việc thi hành các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động do tổ chức công đoàn quản lý

Ban hành: 13/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
151291

Nghị định 65-CP của Chính phủ về việc chia huyện Bảo Lộc thành thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm và thành lập phường, xã mới thuộc thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151292

Công văn 108/GĐYK của Hội đồng giám định y khoa Trung ương về hồ sơ khám lại thương tật cho thương binh

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151293

Nghị định 63-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ lợi

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151294

Nghị định 70-CP của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151295

Quyết định 355-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất của Trọng tài kinh tế Nhà nước cho Toà án và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151296

Nghị định 62-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
151297

Nghị định 68-CP của Chính phủ về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2003
151298

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
151299

Thông tư hướng dẫn quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài

Ban hành: 08/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151300

Quyết định 350-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Ban hành: 08/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi