Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 155.610 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
151261

Thông tư 20/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt cho cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên và trực tiếp phục vụ, điều trị bệnh nhân lao

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151262

Thông tư 06-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151263

Công văn về tính toán hạch toán tiền lương, tiền thưởng và tiền ăn giữa ca

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151264

Quyết định 229-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ khu vực hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - Sông Bé

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151265

Quyết định 106-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151266

Quyết định 227-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ Kẻ gỗ - sông Rác tỉnh Nghệ Tĩnh

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151267

Quyết định 228-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai tỉnh Hà Sơn Bình

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151268

Nghị định 221-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151269

Quyết định 220-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151270

Thông tư quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151271

Nghị định 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151272

Quyết định 256-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Ban hành: 22/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
151273

Quyết định 103-QĐ/TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151274

Quyết định 105-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về uỷ quyền kiểm định Nhà nước phương tiện đo

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151275

Quyết định 109-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về chứng nhận mẫu chuẩn

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151276

Quyết định 108-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151277

Quyết định 104-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151278

Quyết định 107-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151279

Quy định về thủ tục nhập ngoại tệ, hàng viện trợ quốc tế

Ban hành: 18/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151280

Thông tư 41/TC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp cho đầu tư xây dựng cơ bản

Ban hành: 17/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi