Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 157.341 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
151241

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2008
151242

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
151243

Thông tư 108TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
151244

Thông tư 107TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
151245

Công văn về việc hướng dẫn nội dung và tổ chức thi tuyển vào ngạch quản lý hành chính

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151246

Thông tư 106TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn cho vay vốn tín dụng ưu đãi thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
151247

Thông tư 105TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
151248

Nghị định 186-CP của Chính phủ về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu

Ban hành: 07/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151249

Thông tư 104/TC/GTBĐ của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kinh phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Ban hành: 07/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
151250

Thông tư 21/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các viện không có giường bệnh trong ngành y tế

Ban hành: 02/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
151251

Thông tư liên tịch 103/TT-LB của Bộ tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Ban hành: 02/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
151252

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả số 38-L/CTN

Ban hành: 02/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
151253

Quyết định 739-TTg của Chính phủ về việc quản lý Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Ban hành: 01/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
151254

Nghị định 185-CP của Chính phủ về chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý

Ban hành: 01/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
151255

Nghị định 184-CP của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 30/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151256

Thông tư 1420/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động

Ban hành: 26/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
151257

Quyết định 703-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuỷ sản hồ Hoà Bình cho tỉnh Hoà Bình quản lý

Ban hành: 24/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
151258

Công văn về khung chỉ số các dự án đầu tư nước ngoài

Ban hành: 24/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
151259

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

Ban hành: 23/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
151260

Chỉ thị về sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

Ban hành: 23/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi