Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 149.034 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
147001

Nghị quyết về công tác văn hoá nghệ thuật trong công nhân

Ban hành: 06/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147002

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều lệ hợp tác xã thuỷ sản

Ban hành: 29/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147003

Thông tư giải thích và hướng dẫn thi hành Quyết định số 103-HĐBT ngày 14-6-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ thù lao tạm thời đối với dân công

Ban hành: 29/06/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147004

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 28/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147005

Quyết định bổ sung chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công an nhân dân

Ban hành: 28/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147006

Quyết định về chế độ cung cấp hàng hoá và phụ cấp tạm thời đối với thương binh, bệnh binh, quân nhân phục viên, chuyển ngành và gia đình liệt sĩ

Ban hành: 25/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147007

Chỉ thị về việc quản lý học sinh và lao động Việt Nam ở các nước XHCN

Ban hành: 23/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147008

Công ước về thiết lập một hệ thống quốc tế để duy trì các quyền về an toàn xã hội, 1982

Ban hành: 21/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
147009

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 19/06/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147010

Thông tư về nâng cao chất lượng học tập và tổ chức hướng nghiệp cho con liệt sĩ trong tình hình hiện nay

Ban hành: 16/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147011

Quyết định về chế độ thù lao tạm thời đối với dân công

Ban hành: 14/06/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147012

Thông tư về việc bổ sung Thông tư số 2-TBXH ngày 22-2-1982 của Bộ Thương binh và xã hội

Ban hành: 05/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147013

Nghị định về việc thành lập Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội Thương

Ban hành: 02/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147014

Quyết định về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147015

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp lớn nhằm giải quyết vấn đề lương thực của cả nước trong thời gian tới

Ban hành: 01/06/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147016

Chỉ thị về nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp thực phẩm trong kế hoạch 1981-1985

Ban hành: 30/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147017

Quyết định về chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Ban hành: 29/05/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147018

Công văn về việc giải quyết đơn, thư của chủ nhà xin trả lại nhà, xin thừa kế, uỷ quyền quản lý nhà vắng chủ

Ban hành: 28/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147019

Chỉ thị về củng cố và bảo vệ tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu

Ban hành: 26/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
147020

Chỉ thị về cuộc điều tra lao động kỹ thuật năm 1982

Ban hành: 25/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi