Tổng hợp các quy định về tuyển sinh đại học 2018

Lọc bài viết theo:

Những ngành học không lo thất nghiệp trong tương lai  30/01/2018

Theo Thông tư 37 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có rất nhiều ngành, nghề xã hội có nhu cầu nhưng đang khó tuyển sinh. Học những ngành, nghề này sẽ không lo thất nghiệp trong tương lai.