Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.785 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
61

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
62

Quyết định 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
63
64

Thông tư 2/2022/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
65

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
66

Quyết định 1178/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
67

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
68

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
69

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định quản lý, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
70

Quyết định 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường Tải về
71

Quyết định 2041/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
72

Công văn 3416/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
73

Quyết định 322/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
74

Quyết định 323/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
75

Quyết định 2039/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2022 và năm 2023 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
76

Quyết định 2034/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
77

Quyết định 2463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
78

Công văn 553/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 10/2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
79

Quyết định 2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2022 và năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
80

Quyết định 3316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về