Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.997 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6321

Công văn 6264/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định Hàng không giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

6322

Công văn 3231/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

6323

Công văn 6271/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6324

Quyết định 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô

6325

Công văn 265/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê

6326

Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

6327

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng

6328

Công văn 6106/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác xúc tiến đầu tư

6329

Công văn 6086/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới

6330

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

6331

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

6332

Quyết định 1390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010

6333

Công văn 3196/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

6334

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

6335

Công văn 3023/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

6336

Công văn 245/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC

6337

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

6338

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

6339

Công văn 5646/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án cải cách tư pháp

6340

Quyết định 2414/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển