Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.974 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6301

Quyết định 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6302

Công văn 265/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6303

Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6304

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6305

Công văn 6106/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác xúc tiến đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6306

Công văn 6086/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
6307

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6308

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6309

Quyết định 1390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6310

Công văn 3196/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6311

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6312

Công văn 3023/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6313

Công văn 245/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6314

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6315

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6316

Công văn 5646/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án cải cách tư pháp

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6317

Quyết định 2414/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6318

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
6319

Quyết định 1915/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6320

Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về