Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.999 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5781

Công văn 173/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5782

Quyết định 115/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
5783

Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5784

Công văn 148/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5785

Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5786

Công văn 132/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thể lệ hợp thức hoá giấy tờ, tài liệu

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5787

Công văn 134/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thay đổi việc nuôi con sau khi ly hôn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5788

Công văn 130/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc trưng cầu giám định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5789

Công văn 131/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định thẩm quyền giải quyết việc xin thay đổi nuôi con sau ly hôn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5790

Nghị định 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5791

Quyết định 257/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5792

Quyết định 258/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5793

Công văn 96/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5794

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơ quan công chứng, chứng thực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5795

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5796

Nghị định 62/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5797

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5798

Chỉ thị 14/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5799

Quyết định 205/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và chương trình hành động của Chính phủ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5800

Hiệp định 47/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự

Lĩnh vực: Ngoại giao, Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về