Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.535 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5421

Thông tư 10/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5422

Thông tư 09/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Vlệt Nam do Bộ Tư Pháp ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5423

Công văn 24/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề áp dụng pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
5424

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/02/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
5425

Thông tư 08/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5426

Công văn 16/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5427

Thông tư 04/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2018
5428

Thông tư liên tịch 08/1998/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5429

Nghị định 104/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5430

Thông tư 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5431

Nghị định 103/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5432

Pháp lệnh 10/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
5433

Thông tư 07/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
5434

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
5435

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/08/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5436

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế số 07/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
5437

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
5438

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào về tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5439

Thông tư 54/1998/TT-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định 47/CP ngày 3/5/1997 của Chính phủ quy định thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5440

Công văn 42/1998/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc người bị hại vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
Vui lòng đợi