Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.524 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5421

Pháp lệnh 10/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
5422

Thông tư 07/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
5423

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
5424

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga

Ban hành: 25/08/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5425

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế số 07/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 20/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
5426

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
5427

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào về tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5428

Thông tư 54/1998/TT-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định 47/CP ngày 3/5/1997 của Chính phủ quy định thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Ban hành: 04/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5429

Công văn 42/1998/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc người bị hại vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm

Ban hành: 21/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5430

Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Ban hành: 20/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
5431

Thông tư liên tịch 187/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Taì chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Ban hành: 30/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5432

Thông tư 339/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/03/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
5433

Quyết định 57/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5434

Quyết định 34/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường đào tạo các chức danh tư pháp

Ban hành: 11/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
5435

Nghị định 06/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 37/HĐBT ngày 5/2/1990 quy định chi tiết thi hành luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 14/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5436

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
5437

Nghị định 101/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 23/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
5438

Công văn 82/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ

Ban hành: 23/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
5439

Công văn 81/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ

Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
5440

Thông tư liên tịch 01-TTLT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Ban hành: 19/06/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
Vui lòng đợi