Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.442 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5381

Quyết định 160/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5382

Quyết định 154/TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5383

Quyết định 715/TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
5384

Thông tư 791 TT/LS-TVPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5385

Nghị định 42/CP của Chính phủ ban hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5386

Quyết định 528-QĐ/BT của Bộ Tư pháp về quy chế làm việc của Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5387

Thông tư liên tịch 503-TT/LB của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
5388

Thông tư liên tịch 33-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5389

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5390

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2008
5391

Nghị định 117-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5392

Quyết định 94-TCCP của Toà án nhân dân tối cao về chức năng nhiệm và tổ chức bộ máy của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5393

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
5394

Công văn 442/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5395

Quyết định 426-QĐ của Toà án nhân dân tối cao về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
5396

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5397

Công văn 44/THA của Bộ Tư pháp về việc thi hành án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
5398

Nghị quyết 166/NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2007
5399

Thông tư liên tịch 981/TTLN của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
5400

Thông tư liên tịch 12-TTLB của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
Vui lòng đợi