Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.512 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5361

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 23/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
5362

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
5363

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5364

Nghị định 55/2000/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
5365

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ban hành: 18/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
5366

Hiêp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bêlarút

Ban hành: 14/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
5367

Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
5368

Công văn về việc thẩm quyền xét xử của Toà án liên quan đến việc thi hành Điều 7 Bộ luật hình sưh năm 1999

Ban hành: 31/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
5369

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
5370

Công văn 81/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân

Ban hành: 03/07/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
5371

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
5372

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
5373

Thông tư 02/2000/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5374

Công văn 34/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội "về việc thi hành BLHS"

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5375

Công văn 35/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thủ tục thi hành án phạt tù

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5376

Công văn 30/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thủ tục giải quyết vụ án khi nguyên đơn có uỷ quyền, nhưng bị chết

Ban hành: 17/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5377

Nghị định 08/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Ban hành: 10/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
5378

Chỉ thị 05/2000/CT-TTg về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5379

Chỉ thị 01/2000/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các công tác trọng tâm năm 2000 của ngành tư pháp

Ban hành: 24/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
5380

Công văn 12/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc ra quyết định thi hành án phạt tù và truy nã người bị kết án phạt tù bỏ trốn

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
Vui lòng đợi