Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.512 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5201

Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
5202

Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
5203

Công văn 222/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
5204

Quyết định 667/2004/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
5205

Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
5206

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
5207

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
5208

Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) của Bộ Công an về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
5209

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2005
5210

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2004
5211

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2004
5212

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
5213

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
5214

Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
5215

Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
5216

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2004
5217

Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
5218

Nghị quyết 728/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
5219

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
5220

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
Vui lòng đợi