Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.429 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5181

Công văn 121/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Ban hành: 19/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
5182

Công văn 120/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
5183

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
5184

Thông tư 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự

Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5185

Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19) của Bộ Công an về việc hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân

Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
5186

Quyết định 1117/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thương mại

Ban hành: 08/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
5187

Quyết định 150/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động phó trưởng phòng công chứng thuộc sở Tư pháp

Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
5188

Công văn 105/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng Điều 248 Bộ luật Hình sự

Ban hành: 18/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5189

Quyết định 358/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

Ban hành: 15/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
5190

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
5191

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư phápp và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5192

Công văn 98/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5193

Công văn 99/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
5194

Công văn 97/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
5195

Chỉ thị 02/2003/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001

Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
5196

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về trình tự đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2005
5197

Công văn 77/2003/HĐTP về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần II của Nghị Quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
5198

Nghị định 65/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật

Ban hành: 11/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
5199

Nghị định 62/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
5200

Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh

Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
Vui lòng đợi