Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.429 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5141

Công văn 118/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị Quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
5142

Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
5143

Quyết định 09/2004/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
5144

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
5145

Quyết định 347/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
5146

Bộ luật Tố tụng dân sự, số 24/2004/QH11

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2004
5147

Quyết định 79/2004/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc phân định địa bàn xét xử của các Toà án quân sự

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
5148

Quyết định 446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
5149

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
5150

Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
5151

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC của Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
5152

Quyết định 117/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho phòng công chứng số 5 thuộc sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
5153

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
5154

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5155

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2004
5156

Quyết định 65/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định Tư Pháp về văn hoá thành phố

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
5157

Thông tư liên tịch 28/2004/TTLT-BQP-TANDTC của Bộ Tài chính và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và điều động đối với các chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong ngành Toà án quân sự

Lĩnh vực: Hành chính;An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
5158

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5159

Quyết định 46/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
5160

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
Vui lòng đợi