Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.159 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4981

Công văn 176/2001/KHXX của Toà án về việc giải quyết đơn yêu cầu Toà án xác định con nuôi

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
4982

Thông tư 09/2001/TT-LT của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với hội thẩm toà án nhân dân các cấp

Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
4983

Thông tư 08/2001/TT-BTP Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
4984

Nghị định 94/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

Ban hành: 12/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
4985

Thông tư 07/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
4986

Thông tư liên tịch 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân

Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
4987

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Ban hành: 21/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2001
4988

Thông tư 06/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp

Ban hành: 08/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2003
4989

Quyết định 412/2001/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
4990

Công văn 127/2001/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can

Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
4991

Công văn 112/2001/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định thời điểm thụ lý vụ án về hôn nhân và gia đình

Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
4992

Chỉ thị 20/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
4993

Nghị định 54/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
4994

Nghị định 53/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
4995

Nghị định 52/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
4996

Lệnh công bố Pháp lệnh Luật sư 2001

Ban hành: 08/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4997

Pháp lệnh về luật sư số 37/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
4998

Quyết định 104/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp

Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
4999

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5000

Quyết định 51/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
Vui lòng đợi