Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.048 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4961

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
4962

Nghị định 101/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 23/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
4963

Công văn 82/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ

Ban hành: 23/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
4964

Công văn 81/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ

Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
4965

Thông tư liên tịch 01-TTLT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Ban hành: 19/06/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4966

Nghị định 70/CP của Chính phủ về án phí, lệ phí toà án

Ban hành: 12/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
4967

Công văn 59/KHXX của Toà ná nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 06/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
4968

Thông tư liên tịch 119-TT/LT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê biên tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo thi hành án

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
4969

Công văn 51/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
4970

Nghị định 47/CP của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
4971

Công văn 34/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
4972

Công văn 07/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thẩm quyền của VKSND kiểm sát công tác xét xử của TAND

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4973

Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
4974

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
4975

Thông tư 1611/TT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

Ban hành: 27/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
4976

Thông tư liên tịch 355-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 12/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
4977

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
4978

Công văn 325/CA của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
4979

Công văn 1060/LS-TVPL của Bộ Tư pháp gửi các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4980

Công văn 39/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi