Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4941

Quyết định 08/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
4942

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
4943

Quyết định 07/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
4944

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
4945

Thông tư 06/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2007
4946

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy về nhận trở lại công dân

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
4947

Chỉ thị 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
4948

Quyết định 06/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
4949

Thông tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
4950

Quyết định 04/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2007
4951

Công văn 2447/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
4952

Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
4953

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
4954

Quyết định 72/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
4955

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
4956

Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
4957

Quyết định 02/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
4958

Thông tư 03/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/9/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
4959

Thông tư 04/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
4960

Công văn 2057/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
Vui lòng đợi