Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.543 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4761

Công văn 253/CĐKGDBĐ-QLNV của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về việc hướng dẫn thẩm quyền yêu cầu tạm ngưng giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

4762
4763

Quyết định 1397/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4764

Quyết định 1399/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4765

Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13

4766

Quyết định 1398/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4767

Quyết định 1379/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

4768

Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

4769

Quyết định 1343/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4770

Quyết định 1342/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4771

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13

4772

Quyết định 1317/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4773

Quyết định 1318/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4774

Quyết định 1276/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

4775

Quyết định 1274/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4776

Quyết định 1253/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4777

Quyết định 1275/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4778

Quyết định 1273/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4779

Quyết định 1232/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4780

Quyết định 1230/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam