Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.523 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4741

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội, số 56/2014/QH13

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4742

Công văn 253/CĐKGDBĐ-QLNV của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về việc hướng dẫn thẩm quyền yêu cầu tạm ngưng giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4743
4744

Quyết định 1397/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4745

Quyết định 1399/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4746

Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4747

Quyết định 1398/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4748

Quyết định 1379/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4749

Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4750

Quyết định 1343/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4751

Quyết định 1342/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4752

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4753

Quyết định 1317/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4754

Quyết định 1318/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4755

Quyết định 1276/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4756

Quyết định 1274/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4757

Quyết định 1253/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4758

Quyết định 1275/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4759

Quyết định 1273/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4760

Quyết định 1232/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về