Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.072 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4721

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
4722

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố dụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
4723

Thông tư 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2005
4724

Thông tư 117/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc xử lý tài sản tịch thu theo bản án, quyết định của Toà án quân sự và trách nhiệm của đơn vị quân đội được thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
4725

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2005
4726

Quyết định 1435/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật hình sự, hành chính"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
4727

Quyết định 182/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2005
4728

Quyết định 123/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
4729

Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
4730

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Canada

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
4731

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
4732

Công văn 134/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 92 BLTTDS

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4733

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
4734

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
4735

Công văn 133/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cáo về việc trợ giúp pháp lý và miễn giảm án phí, lệ phí toà án đối với đương sự là người nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4736

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4737

Công văn 132/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cáo về việc đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4738

Quyết định 136/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
4739

Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
4740

Nghị định 67/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
Vui lòng đợi