Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.383 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4721

Công văn 6106/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác xúc tiến đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
4722

Công văn 6086/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Xây dựng;Tư pháp-Hộ tịch;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
4723

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
4724

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
4725

Quyết định 1390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4726

Công văn 3196/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
4727

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
4728

Công văn 3023/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
4729

Công văn 245/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4730

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
4731

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
4732

Công văn 5646/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án cải cách tư pháp

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
4733

Quyết định 2414/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4734

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
4735

Quyết định 1915/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
4736

Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
4737

Quyết định 1111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
4738

Công văn 5387/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về nội dung sửa đổi Luật Thanh tra

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
4739

Quyết định 1887/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

Lĩnh vực: Ngoại giao;Lĩnh vực khác;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
4740

Công văn 5337/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hạn chế tác động của các vụ kiện phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
Vui lòng đợi