Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.388 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4721

Công văn 6271/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
4722

Quyết định 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
4723

Công văn 265/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
4724

Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 09/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
4725

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
4726

Công văn 6106/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác xúc tiến đầu tư

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
4727

Công văn 6086/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
4728

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
4729

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
4730

Quyết định 1390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010

Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4731

Công văn 3196/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
4732

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
4733

Công văn 3023/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
4734

Công văn 245/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4735

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
4736

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
4737

Công văn 5646/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án cải cách tư pháp

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
4738

Quyết định 2414/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
4739

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
4740

Quyết định 1915/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
Vui lòng đợi