Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.981 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4701

Quyết định 446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
4702

Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
4703

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
4704

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC của Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
4705

Quyết định 117/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho phòng công chứng số 5 thuộc sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
4706

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
4707

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
4708

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2004
4709

Quyết định 65/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định Tư Pháp về văn hoá thành phố

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
4710

Thông tư liên tịch 28/2004/TTLT-BQP-TANDTC của Bộ Tài chính và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và điều động đối với các chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong ngành Toà án quân sự

Lĩnh vực: Hành chính;An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
4711

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
4712

Quyết định 46/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
4713

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
4714

Quyết định 23/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác tư pháp năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
4715

Thông tư 01/2004/TT-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách, thành lập các Toà án nhân dân địa phương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
4716

Nghị định 25/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
4717

Pháp lệnh Thi hành án dân sự số 13/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
4718

Quyết định 01/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
4719

Quyết định 01/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định Tư pháp về xây dựng, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2006
4720

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
Vui lòng đợi