Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.981 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4661

Chỉ thị 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2005
4662

Công văn 404/TP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
4663

Quyết định 34/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
4664

Quyết định 22/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2005 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
4665

Quyết định 28/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
4666

Công văn 127/TP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2005
4667

Công văn 18/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc tham gia phiên tòa phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2005
4668

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
4669

Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP của Bộ tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
4670

Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
4671

Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
4672

Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
4673

Công văn 222/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
4674

Quyết định 667/2004/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
4675

Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
4676

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
4677

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4678

Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) của Bộ Công an về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
4679

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2005
4680

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2004
Vui lòng đợi