Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
3021

Nghị định 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
3022

Thông tư 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
3023

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
3024

Nghị định 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Ban hành: 17/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
3025

Lệnh 26/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
3026

Nghị quyết 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
3027

Luật Hộ tịch của Quốc hội, số 60/2014/QH13

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
3028

Lệnh 08/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công chứng 2014

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2014
3029

Lệnh 10/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2014
3030

Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

Ban hành: 18/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
3031

Nghị định 112/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2013
3032

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2013
3033

Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ

Ban hành: 17/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2013
3034

Nghị định 85/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2013
3035

Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 19/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2013
3036

Nghị định 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 07/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
3037

Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài ở Việt Nam

Ban hành: 08/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3038

Công văn 442/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
3039

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và quản lý công chứng Nhà nước

Ban hành: 20/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3040

Nghị định 117-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp

Ban hành: 21/07/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
Vui lòng đợi