Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.390 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Hướng dẫn 92/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
03

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công Thương

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
04

Quyết định 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 934/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 12)

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
06

Quyết định 905/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
07

Kế hoạch 70/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
08

Công văn 1611/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
09

Kế hoạch 141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng công chứng số 4 thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, năm 2022

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
10

Công văn 4507/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông Vận tải 8 tháng cuối năm 2022

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
11

Quyết định 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
12

Công văn 1383/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
13

Công văn 84/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc đôn đốc nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
14

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
15

Quyết định 768/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
16

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
17

Công văn 1564/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
18

Nghị quyết 64/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
19

Công văn 69/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn phục vụ tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp, ủy thác tư pháp ra nước ngoài, giải quyết yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
20

Quyết định 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
Vui lòng đợi