Tăng giảm font chữ:

Từ 2021, 30 phút nghỉ giữa giờ sẽ không được tính vào giờ làm việc

Đây là nội dung đáng chú ý khác liên quan đến quyền lợi của người lao động quy định tại Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 vừa qua.


30 phút nghỉ giữa giờ không được tính vào giờ làm việc
30 phút nghỉ giữa giờ không được tính vào giờ làm việc (Ảnh minh họa)


Khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

Người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Có thể thấy, quy định mới này đã không còn chi tiết “tính vào thời giờ làm việc” như quy định tại Bộ luật Lao động 2012.

Điều này đồng nghĩa với việc, người lao động phải đảm bảo thời gian làm việc thực tế đủ 08 giờ/ngày.

Chỉ khi người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ mới được tính vào giờ làm việc.

Với các đợt nghỉ ngắn, để đảm bảo tinh thần, sức khỏe cho người lao động, Bộ luật Lao động 2019 vẫn kế thừa tinh thần của Bộ luật Lao động 2012 bằng quy định:

Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2021.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: Bộ luật Lao động 2019