Tăng giảm cỡ chữ:

Hướng dẫn mới về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp

Để thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26.


tuổi tham gia cấp ủy của công chức xã
Hướng dẫn mới về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021. Ngoài ra, với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã, Hướng dẫn nêu rõ:

- Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ;

- Độ tuổi tái cử ít nhất phải từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng) và có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ… sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về độ tuổi.

Đặc biệt: Nếu hồ sơ của cán bộ, Đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thời điểm xác định tuổi để tham gia cấp ủy và thực hiện chính sách với cán bộ là ngày 01 và tháng 01 của năm sinh trong hồ sơ…

Hướng dẫn này được ban hành ngày 18/10/2019.


Nguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây