Tăng giảm cỡ chữ:

Hợp đồng thử việc vẫn được đóng BHXH?

Đây là thắc mắc chung của nhiều người, đặc biệt là khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ năm 2018, hợp đồng lao động từ 01 tháng cũng thuộc diện được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).
 

Hợp đồng thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội?

Hợp đồng thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội? (Ảnh minh họa)

Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thử việc như sau: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc”.

Thời hạn hợp đồng thử việc không quá 60 ngày. Khi thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải hợp ký hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, hợp đồng thử việc chưa phải là hợp đồng lao động. Trong khi đó, theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là những người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên.

Hơn nữa, theo quy định của Điều 26 Bộ luật Lao động 2014, nội dung của hợp đồng thử việc chỉ bao gồm các nội dung như: Công việc; Địa điểm làm việc; Mức lương; Thời giờ làm việc; Thời giờ nghỉ ngơi… và không có nội dung về BHXH như trong hợp đồng lao động.

Tóm lại, trường hợp người lao động và sử dụng lao động ký hợp đồng thử việc riêng biệt, thì thời gian thử việc không được tính tham gia BHXH.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH trước đây có một trường hợp đặc biệt mà người sử dụng lao động và người lao động vẫn có thể phải đóng BHXH cho thời gian thử việc.

Cụ thể, đó là trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Khi đó, mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (Xem thêm mức đóng BHXH bắt buộc mới nhất tại đây).


LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bảo hiểm xã hội Bộ luật Lao động 2012 Bảo hiểm xã hội 2019