Đăng ký kinh doanh

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

4 nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 22/06/2018

Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 04 nội dung chính là: (1) Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; (2) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 3) Vốn điều lệ; (4) Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật .

Những loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp 13/04/2018

Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2018 được cho là có nhiều lợi thế. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước.

Thủ tục cấp chứng nhận bán hàng đa cấp 20/03/2018

Doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu theo quy định. Sau khi thẩm định hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đó hay không…

Bán hàng đa cấp phải có đường dây nóng giải quyết khiếu nại 16/03/2018

Theo quy định mới được nêu tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, tổ chức đăng ký bán hàng đa cấp phải đáp ứng một số điều kiện như: Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Chủ Nhật, 12/07/2020 | 14:40 GMT+7