Kỷ luật - Nghỉ hưu

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Từ 01/7/2020, việc đánh giá viên chức có gì thay đổi? 02/05/2020

Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không chỉ có nhiều nội dung mới về đánh giá công chức mà còn với cả viên chức. Vậy, từ 01/7/2020 khi Luật sửa đổi này có hiệu lực thì việc đánh giá viên chức thay đổi thế nào?

6 quy định mới về kỷ luật công chức áp dụng từ 01/7/2020 27/04/2020

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020 có nhiều quy định mới liên quan đến việc kỷ luật công chức. Dưới đây là tổng hợp 06 quy định đó.

Các hình thức kỷ luật công chức theo quy định mới nhất 13/04/2020

Khi vi phạm quy định của pháp luật, công chức sẽ bị xử lý kỷ luật. Vậy sắp tới đây, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi chính thức có hiệu lực, các hình thức kỷ luật công chức có gì thay đổi không?

Mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất và cách ghi 30/03/2020

Nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… mà công chức phải được đánh giá hằng năm. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá và hướng dẫn chi tiết cách ghi biểu mẫu này.

Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết 27/03/2020

Để có căn cứ bồi dưỡng cán bộ cốt cán, giáo viên phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp thông qua việc tự đánh giá vào cuối năm học. Dưới đây là phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm hướng dẫn chi tiết cách điền mới nhất.

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020 19/03/2020

Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2020 thì công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chí mới thế nào?

Khi nào công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ? 04/03/2020

Để có căn cứ bố trí, đề bạt công chức vào những vị trí đúng theo năng lực, sở trường, hằng năm sẽ tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm đối tượng này.

Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ 02/03/2020

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 tới đây. Kéo theo đó là nhiều quy định về việc kỷ luật công chức cũng được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là về kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

4 trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật công chức 05/02/2020

Việc thông qua Luật Cán bộ công chức sửa đổi có ý nghĩa vô cùng lớn đối với công chức. Một trong số những điểm nổi bật của Luật này là sửa đổi, bổ sung quy định về kỷ luật công chức.

Lưu ý quan trọng với cán bộ, công chức ngay sau Tết Nguyên đán 29/01/2020

Ngày mai, tất cả cán bộ, công chức đều phải quay trở lại với công việc sau một kỳ nghỉ Tết dài. Sau đây, cùng điểm lại những điều cán bộ, công chức cần biết sau dịp Tết này.

Thứ Sáu, 10/07/2020 | 16:53 GMT+7