Doanh nghiệp

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Mẫu Hợp đồng quảng cáo online chi tiết cho dân marketing 25/07/2019

Dịch vụ marketing online hay còn gọi là tiếp thị trực tuyến đang ngày càng phát triển. Và hợp đồng quảng cáo online là một phần không thể thiếu mà dân marketing nào cũng dùng đến.

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi 18/04/2019

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp. Là căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng.

41 biểu mẫu đăng ký kinh doanh tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 17/04/2019

Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp được thay mới toàn bộ tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, được áp dụng từ ngày 11/03/2019. LuatVietnam đã tách riêng 41 biểu mẫu đăng ký kinh doanh dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh dưới đây:

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 16/04/2019

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được dùng khi doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2019 15/04/2019

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mẫu mới nhất 2019 được ban hành tại Phụ lục II-2 Thông tư số 02/2019 là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thay đổi người đại diện.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Công ty nào cũng cần 28/03/2019

Khi muốn tthực hiện một quyết định mang ý nghĩa quan trọng đối với các Công ty TNHH thì Hội đồng thành viên thường phải tiến hành họp và ghi lại bằng Biên bản.

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh - Phụ lục II-1 28/03/2019

Doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 2019 27/03/2019

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 2019 sử dụng theo Phụ lục III-1 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Khi có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần nộp hồ sơ có Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tới Phòng Tài chính huyện.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty và cách điền 25/03/2019

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuẩn 2019 22/03/2019

Theo khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy ĐKDN, cần phải nộp thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng ĐKKD trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới nhất 2019 21/03/2019

Mẫu Phụ lục I-10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT - Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Cách viết Danh sách thành viên Công ty hợp danh chuẩn 2019 20/03/2019

Danh sách thành viên Công ty hợp danh theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I-8 19/03/2019

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Cách ghi Danh sách cổ đông sáng lập mới và chuẩn nhất 18/03/2019

Từ ngày 11/03/2019, danh sách cổ đổng sáng lập công ty cổ phần thực hiện theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/03/2019

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-6 tại Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên 12/03/2019

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh 07/03/2019

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh - Phụ lục I-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày 11/03/2019 thay thế cho mẫu cũ theo Thông tư 20/2015 trước đây.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần 07/03/2019

Từ ngày 11/03/2019, mẫu Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần được thực hiện theo Phụ lục I-4 Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên 07/03/2019

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo mẫu Phụ lục I-2 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày 11/03/2019.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân 08/03/2019

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân người đề nghị cần nộp Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thứ Bảy, 18/01/2020 | 19:14 GMT+7