Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.530 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161761

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3216:1994 Đồ hộp rau quả - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm

Ban hành: 1994
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161762

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3215:1979 Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm

Ban hành: 1979
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161763

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3230:1990 Quế xuất khẩu

Ban hành: 1990
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161764

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5902:1995 ISO 595-2:1987 Bơm tiêm bằng thủy tinh hoặc thủy tinh - Kim loại sử dụng nhiều lần dùng trong y tế - Kiểu mẫu, các yêu cầu khi sử dụng và thử nghiệm

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161765

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3699:1990 Thủy sản - Phương pháp thử định tính hydrosulfua và amoniac

Ban hành: 1990
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161766

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3296:1980 Thuốc sinh vật thú y - Vacxin Laxota phòng bệnh Niucatxơn dạng đông khô

Ban hành: 1980
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161767

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3590:1988 Rong câu

Ban hành: 1988
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161768

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5865:1995 Cần trục thiếu nhi

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161769

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6575:2014 IEC 60456:2010 Máy giặt gia dụng-Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
161770

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3705:1990 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô

Ban hành: 1990
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161771

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3703:2009 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng chất béo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161772

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3707:1990 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amin-amoniac

Ban hành: 1990
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161773

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3708:1990 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ axit amin

Ban hành: 1990
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161774

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3710:1981 Sản phẩm thủy sản - Phương pháp xác định sai số và làm tròn số trong các kết quả kiểm nghiệm hóa học

Ban hành: 1981
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161775

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3711:1982 Thuốc trừ dịch hại - Diazinon 50% dạng nhũ dầu

Ban hành: 1982
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161776

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3714:1982 Thuốc trừ dịch hại - DDVP 50% dạng nhũ dầu

Ban hành: 1982
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161777

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5926-4:2016 IEC 60269-4:2016 Cầu chảy hạ áp - Phần 4: Yêu cầu bổ sung đối với dây chảy bảo vệ thiết bị bán dẫn

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161778

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6002:1995 ISO 6333:1986 Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxym

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161779

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5988:1995 ISO 5664:1984 Chất lượng nước - Xác định Amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
161780

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5998:1995 ISO 5667-9:1992 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước biển

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
Vui lòng đợi