Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.845 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161761

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10993:2015 EN 15911:2010 Thực phẩm-Xác định đồng thời chín chất tạo ngọt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector tán xạ bay hơi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
161762

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10975-4:2015 ISO 8791-4:2007 Giấy và các tông-Xác định độ nhám/độ nhẵn (phương pháp không khí thoát qua)-Phần 4: Phương pháp Print-surf

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
161763

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2101:2016 ISO 2813:2014 Sơn và vecni-Xác định giá trị độ bóng ở 20° 60° và 85°

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
161764

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10992:2015 CEN/TS 15606:2009 Thực phẩm-Xác định acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone và saccharin-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
161765

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2024:1977 Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn-Thông số cơ bản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
161766

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2130:2009 Vật liệu dệt-Vải bông và sản phẩm vải bông-Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161767

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10999:2015 Giấy bồi nền tài liệu giấy

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
161768

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2021:1977 Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp II bằng thép mặt cắt tròn-Thông số cơ bản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
161769

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2097:2015 ISO 2409:2013 Sơn và vecni-Phép thử cắt ô

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
161770

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10978:2015 ISO 14453:2014 Bột giấy-Xác định chất hòa tan trong axeton

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
161771

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 ISO 9117-5:2012 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 5: Phép thử Bandow-Wolff cải biến

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
161772

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10977:2015 ISO 10716:1994 Giấy và các tông-Xác định lượng kiềm dự trữ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
161773

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2100-1:2013 Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
161774

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2248:1977 Ren hệ mét-Kích thước cơ bản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161775

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2250:1993 Ren hệ mét-Lắp ghép có độ dôi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161776

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2256:1977 Ren tròn

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161777

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2219:77 Tài liệu thiết kế-Quy tắc trình bày bản vẽ chế tạo bánh răng trụ của bộ truyền Nôvikov có hai đường ăn khớp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161778

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12719:2019 Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
161779

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4452:1987 Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
161780

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10651:2014 ISO 6099:2009 Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/ khí nén-Xy lanh-Mã nhận dạng về kích thước lắp đặt và kiểu lắp đặt

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
Vui lòng đợi